AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

Odkazy

Zahraniční korpusy 

Žákovský korpus angličtiny jako cizího jazyka, Louvain (Belgie) 

ICLE (International Corpus of Learner English)

Žákovský korpus němčiny jako cizího jazyka, Humboldt-Universität (Berlín)

FALKO (Ein fehlerannotiertes Lernerkorpus des Deutschen als Fremdsprache)

Spolupráce

Ústav bohemistických studií FF UK

Ústav Českého národního korpusu FF UK

Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK

Ústav jazykové a odborné přípravy UK

 

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra českého jazyka a literatury

 

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury