AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

Nástroje

PRAVIDLA PŘEPISU pro jednotlivé korpusy:

pro korpus SCHOLA 2010 / AKCES 1

pro korpus SKRIPT 2012 / AKCES 2 / SKRIPT-anot 2013

pro korpus CZESL-PLAIN / CZESL 2013 / AKCES 4 / ROMi 2013 AKCES 3 - pravidla, dodatek, sumarizace

pro korpus ROMi-1.0

PRAVIDLA CHYBOVÉ ANOTACE, UŽÍVANÉ pro manuální chybovou anotaci korpusů (připravovaný SKRIPT-anot a CZESL-anot)

ANOTAČNÍ PROGRAM FEAT, UŽÍVANÝ pro manuální chybovou anotaci korpusů (připravovaný SKRIPT-anot a CZESL-anot)

MANAŽER SeLaQ, připravovaný pro vyhledávání v korpusech anotovaných pomocí programu FEAT

DATABÁZE AMES, UŽÍVANÁ pro ukládání a distribuci jazykových dat a metadat (s regulovaným přístupem)