AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

Publikace

 

2010

 • HANA, J.; ROSEN, A.; ŠKODOVÁ, S.; ŠTINDLOVÁ, B. Error–tagged Learner Corpus of Czech. In Proceedings of The Fourth Linguistic Annotation Workshop (LAW IV), Uppsala : Association for Computational Linguistics&Uppsala University, 2010, s. 11–19. Dostupný z WWW: www.aclweb.org/anthology/W/W10/W10–18.pdf 
 • ŠEBESTA, K. Korpusy češtiny a osvojování jazyka. Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 2010, roč. 1, č. 2, s. 11–34.

 2011 

 • BEDŘICHOVÁ, Z.; ŠEBESTA, K.; ŠORMOVÁ, K. ROMI – první rozsáhlá databanka romského etnolektu češtiny. Lidé města, 1, 2011, č. 13.
 • PETKEVIČ, V.; ŠTINDLOVÁ, B. Chybová anotace žákovského korpusu CzeSL. In Z. Hajíčková(ed.). Sborník AUČCJ 2011, Praha: AUČCJ, Akropolis, 2011, s. 99–114.
 • ŠEBESTA, K. Akviziční korpusy. In P. Mitter, Z. Menšíková, Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem 1.–3. 9. 2010, PF UJEP : Ústí nad Labem, 2011, s. 282–285. 
 • ŠEBESTA, K. Čeština cizinců v korpusu. In Přednášky z 54. běhu LŠSS. Praha : Filozofická fakulta UK v Praze, 2011.
 • ŠEBESTA, K., BEDŘICHOVÁ, Z., ŠORMOVÁ, K., ŠKODOVÁ, S. Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi. In Korpusová lingvistika Praha 2011: 2 - Výzkum a výstavba korpusů. Praha : NLN, 2011, s. 93–104.ISBN 978-80-7422-115-6.
 • ŠEBESTA, K.; ŠKODOVÁ, S. Žákovský korpus a jeho využití pro češtinu jako druhý jazyk. In 20 let vývoje didaktiky cizích jazyků. Liberec : TUL, 2011.
 • ŠKODOVÁ, S.; ŠTINDLOVÁ, B. Žákovské korpusy, CzeSL a čeština jako druhý jazyk. In Sborník vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude – evropské a české vzdělávání. Hradec Králové 21. – 25. 3. 2011. Magnanimitas: Hradec Králové, 2011, s. 664–674.
 • ŠKODOVÁ, S.; ŠTINDLOVÁ, B.; HANA, J.; ROSEN, A. Víceúrovňová anotace českého žákovského korpusu. In PETKEVIČ, Vl.; ROSEN, A. (eds.). Korpusová lingvistika Praha 2011: 3 – Gramatika a značkování korpusů, volume 16 of Studie z korpusové lingvistiky, pages 208–225, Praha, 2011. Ústav Českého národního korpusu, Nakladatelství Lidové noviny. 
 • ŠTINDLOVÁ, B. Evaluace chybové anotace navržené pro žákovský korpus češtiny. SALI, č. 2, 2011, s. 37–60.
 • ŠTINDLOVÁ, B. K přepisu textů nerodilých mluvčích češtiny pro potřeby žákovského korpusu. In Sborník z mezinárodního semináře „Informační a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Poděbrady 21.–22. 6. 2011, ÚJOP UK: Praha, 2011, s. 123–131.
 • ŠTINDLOVÁ, B. Žákovský korpus. Budoucnost pro poznávání akvizice cizího jazyka. In P. Mitter, Z. Menšíková, Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem 1.– 3. 9. 2010, PF UJEP: Ústí nad Labem, 2011.

 2012 

 • ŠEBESTA, K. Learner Corpora and Czech Language. In SEMRÁDOVÁ, I. et al. Intercultural Inspirations for Language Education. Spaces for understanding. Univerzita Hradec Králové : Hradec Králové, 2012, s. 74–89.
 • ŠEBESTA, K.; ŠKODOVÁ, S. a kol. Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec, 2012, s. 13–33. ISBN 978-80-7372-848-9. 
 • ŠTINDLOVÁ, B.; HANA, J.; ROSEN, A.; JÄGER, P. Building a learner corpus. In N. CALZOLARI, K. CHOUKRI, T. DECLERCK, M. UĞUR DOĞAN, B. MAEGAARD, J. MARIANI, J. ODIJK, S. PIPERIDIS (eds.). Proceedings of the Eighth International Language Resources and Evaluation Conference (LREC'12), May 2012 2325, Istanbul, Turkey: European Language Resources Association (ELRA), 2012, s. 3228–3232.
 • ŠTINDLOVÁ, B.; ŠKODOVÁ, S.; HANA, J.; ROSEN, A. A learner corpus of Czech: current state and future directions. In Proceedings of The Learner Corpus Research 2011, Louvain-la-Neuve, 15-17 September 2011. Corpora and Language in Use. Presses Universitaires de Louvain. – v tisku.
 • ŠTINDLOVÁ, B.; ŠKODOVÁ, S.; HANA, J.; ROSEN, A. CzeSL – an error tagged corpus of Czech as a second language. In PĘZIK, P. (ed.). PALC 2011 – Practical Applications in Language and Computers, Lódż 13-15 April 2011, 2012. 
 • ŠTINDLOVÁ, B.; ŠKODOVÁ, S.; ROSEN, A.; HANA, J. Annotating foreign learners' Czech. In ZIKOVÁ, M.; DOČEKAL, M. (eds.). Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, pages 205-219, Frankfurt am Main, 2012. Peter Lang. 

2013