AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

Lidé

Mgr. Zuzanna Bedřichová, Ph.D. - Z.Bedrichova@seznam.cz - korpusy písemných a mluvených projevů dětí z oblasti ohrožených sociálním vyloučením

Mgr. Hana Goláňová, Ph.D. - golanova@ujc.cas.cz - korpusy nahrávek vyučovacích hodin

Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D. - korpusy písemných a mluvených projevů nerodilých mluvčích, dětí a mládeže a mluvčích z oblastí ohrožených sociálním vyloučením, pravidla přepisu, anotace korpusů, nástroje

Mgr. Kateřina Loginov - katkalundakova@seznam.cz - korpusy písemných a mluvených projevů dětí po 6. roce věku a nerodilých mluvčích, korpusy longitudinální

Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. - Alexandr.Rosen@ff.cuni.cz - korpusy písemných a mluvených projevů nerodilých mluvčích, pravidla přepisu, anotace korpusů, nástroje

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. - lucie.rimalova@ff.cuni.cz - korpusy jazyka předškolních dětí

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. - karel.sebesta@ff.cuni.cz - koordinace korpusů AKCES, korpusy nahrávek vyučovacích hodin, písemných projevů žáků ZŠ a SŠ, longitudinální korpusy

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. - katerina.sormova@ff.cuni.cz - korpusy písemných a mluvených projevů dětí z oblastí ohrožených sociálním vyloučením