AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

Aktuality

13/03/2018

Datový soubor zachycující produktivní znalost gramatických slov a tvarů v češtině u dětí od 18 do 48 měsíců. Data byla sesbírána metodou rodičovských dotazníků
„Tento datový soubor byl publikován s finanční podporou grantu poskytovaného GA UK č.203715, s názvem Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů u dětí, řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy."