AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

ROMi 1.0

Korpus ROMi 1.0, obsahující jazyková data z mluvené produkce romských dětí a mládeže, byl zveřejněn pro on-line prohledávání na serveru LINDAT. Materiál byl získán v rámci budování korpusu CzeSL, jeho přepis byl proveden s podporou projektu LINDAT.