AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

Korpus CZESL-PLAIN

V roce 2012 byl veřejnosti zpřístupněn v rámci Českého národního korpusu CZESL-PLAIN, první korpus zpřístupňující mj. češtinu jako cizí jazyk (psané projevy nerodilých mluvčích v celkovém rozsahu více než 1 milion pozic).